Okul

Pasinler ve Malazgirt Savaşlarının Türk Tarihi Açısından Önemi

Pasinler ve Malazgirt savaşları verimli Anadolu topraklarını yurt edinmek isteyen Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında geçen iki önemli savaştır. Bu savaşlar sonrasında Anadolu coğrafyasındaki Bizans hâkimiyeti giderek Türklerin eline geçmeye başlamış ve Anadolu’nun bir Türk yurdu olma yolundaki temelleri atılmıştır.

Pasinler Savaşı
Pasinler ya da diğer adıyla Kapetron savaşı olarak bilinen savaş, Bizanslılar ile Selçuklular arasında bir asır sürecek olan savaşların ilki olmasından dolayı hem Selçuklu tarihi hem de Türk tarihi açısından önemli bir kilometre taşıdır.

Bu savaşta taraflar Bizans İmparatorluğu ve Gürcü Krallığı ile Selçuklulardır. 10 veya 18 Eylül 1048 tarihinde vuku bulan bu savaş Selçuklu Devleti’nin savaş taktikleri ile zaferle sonuçlandı. Savaş sonrasında Gürcü komutan IV. Liparit Selçuklu kuvvetleri tarafından esir alınmıştır. Savaş sonrasında Bizans Selçuklulara barış teklif etmiş ve Selçuklu Devleti Anadolu topraklarını yurt yapmak konusunda cesaretlenmiştir.

Malazgirt Savaşı
Malazgirt savaşı, 1071 yılında Selçuklu devletinin Sultanı Alparslan ve ordusu ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen ve ordusu arasında gerçekleşen ve Anadolu toprakları yurt tutmak isteyen Türklere bu toprakları açan savaştır. Bu savaşta Bizans birlikleri Selçuklu birliklerine göre daha fazla olmasına rağmen savaş Selçukluların mutlak zaferi ile sonuçlandı. Bizans İmparatoru Romen Diyojen esir alındı. Bizans ile Selçuklu arasında yapılan anlaşma ile Bizans vergiye bağlandı ve Malazgirt savaşı Türklere Anadolu’nun kapılarını açan ilk savaş olarak tarihe geçti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu