Okul

Rubai Nedir

Rubai, divan edebiyatında kullanılan nazım şekillerinden birisidir. Rubai tek dörtlükten oluşup en önemli temsilcisi İran edebiyatının şairi olan Ömer Hayyam’dır. Tek dörtlükte rubai nazım şekli yazılarak anlatılır. Yaygın olarak iki beyitten meydana geldiği bilinmektedir.

Divan edebiyatında rubailerin özellikleri
Kafiye düzenli aaxa ve aaaa şeklinde oluşur.
Rubai dörtlüklerinde aşk, şarap, dünya nimetleri, kadın, tasavvuf, ölüm, felsefe işlenir.
Kendisine özgü bir biçimde ele alınarak anlatılır. Söylenmek istenilen manilerle beraber son iki dizede yer verilerek vurgulanmaktadır.
Rubai şiirlerinde daha çok mahlas kullanılarak kaleme alınır.
İran edebiyatında önemli nazım şekillerinden birisi rubai’dir.
İlk dizede fikir amaçlanarak üçüncü ve dördüncü dizede asıl söylenmek istenilen söylenir.

Rubai

Ya Rab dilimi sehv-ü hatâdan sakla
Endîşemi tezvîr-ü riyâdan sakla
Basdım reh-i vâdî-i rubâîye kadem
Tan’ı har-ı nâdân-ı dü-pâdan sakla
Nef’î

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu