Okul

Saf Madde Nedir Örnekler

Aynı cins atom ve moleküllerin bir araya getirdiği, kendine has ayırt edici özellikleri bulunan ayrışmayan maddelere saf madde denir. saf maddeler kendi içinde element ve bileşik olmak üzere ikiye ayrılır.

Elementler
Aynı cins atomlardan gelen maddeler saf maddedir. Atomları her şeyi aynı olup tek cins atomdan meydana gelmiştir. Belli yoğunluk, erime ve kaynama noktaları bulunur. Saf maddeler homojen yapıya sahiptir. Üç sınıfta incelenerek metal, ametal ve soygazlardır. Saf maddelere örnekler Sodyum (Na), Oksijen (O2), Helyum (He) vb. maddeler saf maddedir.

Saf maddelerin özellikleri
Homojen yapıya sahip saf maddelerdir.
En küçük yapı taşı atomlardır.
Öz kütleleri sabittir.
Sembollerle ifade edilir.
Fiziksel ve kimyasal yollarla ayrıştırılamazlar.
Homojenlerdir.
Belirli koşullarda hal değiştirirler.
Saf maddeler kendi içinde üçe ayrılır bunlar; metal, ametal ve soygazlardır.

Bileşikler
En küçük yapı birimi molekül olan, formüllerle ifade edilen, kimyasal yollarla ayrışabilen en az iki atomdan oluşmuş maddelerdir. Belli yoğunluk, erime ve kaynama noktasına sahip maddelerdir. Homojen türündedir. Kendilerini oluşturan maddeler farklılık gösterebilmektedir.

En küçük yapı birimleri moleküldür.
Formüllerle gösterilir.
Saf ve homojen maddelerdir.
Belirli erime ve kaynama noktalarına sahiplerdir.
Bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit oran vardır.
Belirli koşullarda hal değiştirirken yoğunluklara sahip olan maddelerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu