Okul

Saltanat ve Hilafetin Kaldırılmasının Halk İçin Kazanımları Nelerdir

Saltanat; babadan oğula geçen bir yönetim biçimidir. Türk ulusu cumhuriyet dönemine kadar saltanat ve beyliklerle yönetilmiştir. Osmanlı döneminde ise bunun yanına Hilafet de eklenmiş ve Yavuz Sultan Selim döneminden 1924 yılına kadar sürdürülmüştür. Halkın yönetime katılmadığı bu yönetim biçiminde devlet ile ilgili bütün kararlar yalnızca padişah ve hanedanın bir kısmı tarafından alınır ve sonuçlandırılır. Cumhuriyetin tersine milli irade ve milli egemenlik kavramlarından tamamen yoksun bir yöntemdir.

Saltanatın Kaldırılması Neden Önemlidir?
1920 yılında Ankara’da TBMM’nin açılmasının ardından Türk devleti üzerinde bir ikili yönetim belirmiştir. İstanbul ve Ankara hükümetleri ayrı ayrı yönetimde olduğu için uluslararası alanda karar alma mekanizmalarında sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu nedenle 1 Kasım 1922 yılında saltanat kaldırılmış ve yegâne yönetim TBMM’ye bırakılmıştır. Böylece milli egemenlik güçlendirilmiş, demokrasiye geçiş hızlanmış ve cumhuriyet yönetimi adına büyük bir adım atılmıştır. Bu yönetim şekliyle Türk ulusu modern devlet sistemlerini yakalayarak ilerleme yoluna girebilmiştir.

Halifeliğin Kaldırılması Neden Önemlidir?
Cumhuriyetin ilanının ardından Hilafet makamı cumhuriyet karşıtlarının sığınacağı bir alan haline gelmiştir. Aynı zamanda laik, modern devlet algısıyla ters düşen bir olgu olarak varlığını sürdürmüştür. Bu nedenle 3 Mart 1924’te Halifelik kaldırılmıştır.

Sonuç olarak bu iki makam da demokratik yönetim ile ters düştüğü için kaldırılmış ve halka özgür, demokratik ve modern bir yaşamın kapılarını aralamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu