Okul

Toplam İnşaat Alanı Ne Demektir

Toplam inşaat alanı kavramı, meskun halde bulunulabilen tüm katların (bodrum, çatı, kesme, asma ve benzeri diğer katlar) alanları toplamından ışıklıklar ve hava bacaları için harcanan kısım çıkarıldıktan sonra kalan alan değerini ifade etmektedir. Bu tanım işiniz gereği başkaları tarafından size sorulan ya da merak edip öğrenmek istediğiniz toplam inşaat alanı hakkında bilgi sahibi olacağız.

1. Toplam İnşaat Alanı İle İlgili Hukuki Düzenleme

Tanım hukuki dayanağını 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunundan almaktadır. Kanunda bu kavram, yapı inşaat alanı başlığıyla yapının inşa edilen tüm katlarının bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil edilerek ve ışıklıklar hariç tutularak hesap edilen alanı olarak belirtilmiştir.

2. Toplam İnşaat Alanını Önemi

Kavram özellikle 4708 sayılı Kanun’un uygulanması hakkında ölçüt konumundadır. Buna göre en çok iki katlı (bodrum katı dışında), 200 m2 yi geçen toplam inşaat alanına sahip yapılar kanun kapsamında denetlenmektedir. Başka bir ifadeyle kanun koyucu tarafından kanunun uygulama alanı olarak toplam inşaat alanı üzerinden bir sınır çizdiği söylenebilir.

3. Toplam İnşaat Alanı Çeşitleri

İki tür toplam inşaat alanı çeşidinden söz edilebilir. Bunlar net ve brüt inşaat alanlarıdır. Net inşaat alanı, emsal alanına girmeyen değerler hariç olmak üzere, imar planında bulunan emsal değeri ile net parsel alanının çarpılması sonucu ortaya çıkan değerdir. Brüt inşaat alanı ise, bu çarpım üzerine net inşaat alanına dahil edilmemiş olan emsal alanına girmeyen değerlerin de eklenmesiyle ortaya çıkmaktadır. İki tür arasındaki temel fark emsal alanına girmeyen değerlerdir.

4. Toplam İnşaat Alanının Hesaplanması

Bir örnek üzerinden anlatmak gerekirse; her bir katın brüt olarak 500 m2 olduğu 15 katlık bir inşaat düşünüldüğünde buranın toplam inşaat alanı 500×15=7500 m2 olacak şekilde hesaplanır. Eğer otopark, sığınak gibi düşünceler için bodrum katı yapılması da öngörülürse yine kat sayısı ve brüt metrekare ölçüsü dikkate alınarak bunlar da hesaba eklenir. Sözgelimi brüt 300 m2 den iki kat bodrum yapıldığında 300×2=600 m2 ilk hesabımıza dahil edilmiş olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu