Okul

Türemiş Kelimelere Örnekler

Kök ve gövde halindeki kelimelere ek getirilerek yeni gelen kelimenin farklı anlam kazanmasına türemiş kelime denir. Türkçede bir çok kelime bulunmaktadır. Ek gelen kelimelerin anlamında değişiklik görülür. İsimlerin, fiillerin kök ya da görevlerinden yapım ekleriyle yeni anlam kazanmış halleridir. Yapım ekleri yanı sıra çekim ekleri de alabilmektedir.

Sil-gi
Kalem-lik
Vatan-daş
Akıl-lı
Çağ-daş
Oku-mak
Orman-lık
Türk-çe
Sessiz-lik
Kulak-lık
Ev-li
Ev-siz
Kamyon-cu
Kahve-ci
Tuz-luk
Şeker-lik
Televizyon-luk
Ayakkabı-lık
Yurt-taş
Asker-lik
Cam-cı
Uygar-lık
Kız-gın
Bay-gın
En-gin
Bez-gin
Fidan-sız
Gel-ecek
Su-cu
Kolon-ya
Duygu-lu
Duygu-suz
Öğren-ci
Öğret-men
Çalış-kan
Sahte-kar
Dolan-dırıcı
Yağmur-luk
Yol-culuk
Gör-üntü
Gez-gin

Türemiş kelimeler ile örnek cümleler

Sahte-kar insanlardan uzak durmalı.
Öğret-menler eğitimin temelini oluşturur.
Gözlük-çüden geliyorum.
Yol-culuk çok uzun geçti.
Dolan-arak geldim.
Zeynep çok bilgi-li bir kız.
Su-cu bugün suları getirmedi.
Elif ne zaman gel-ecek.
Ayak-kabını ayak-kabılığa koy.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu