Okul

Ünlü Türk İslam Matematikçileri ve Matematiğe Katkıları

Ünlü Türk İslam matematikçiler bilime olan katkıları ile tarihte kendilerine yer verilmiştir. Osmanlı ve Türk matematikçilerinin fen alanında geri kalmışlığı eğitime verilen desteği az göstermektedir. 19. yüzyılın sonlarına doğru ilginin artması Türk-İslam matematikçilerini gösterir.

Ali Kuşçu 1474-1525
Astronomi ve matematik alimlerinden Ali Kuşçu önemli katkılarda bulunmuştur. Alim insan olarak çeşitli çalışmalar yaparak kendisini göstermiştir.

Uluğ Bey 1393-1449
Türk matematikçi olup asıl adı Mehmet’tir. Padişah olup boş zamanlarında kendisini ilime verirdi. Matematik ve astronomi alanında bilgisi oldukça yüksektir. Semerkant’ta bir medrese ve rasathane yaptırmıştır. Astronomi alanında bir çok kişiyi çağırarak tavanı gökyüzü gibi süsletmiştir. Burada zamanlarını gözlemevinde geçirir ve bilgi edinirlerdi.

Ömer Hayam 1048-1131
Cebir problemleri üzerine çalışmalar yapmıştır. Zekası oldukça yüksek olup matematiğe yönelmiştir. Aritmetik problemleri çözümü konusunda bir çok eser yayınladı. Malik Şah, Hayamı davet ederek gözlemevi açmasını istemiş ve onu başına geçirmiştir.

Ali Nesin 1956
İstanbul’da dünyaya geldi ve eğitimini tamamladı. Matematik ve Korku, Matematik ve Doğa, Matematik ve Sonsuz, Develerle Eşekler, Önermeler Mantığı adlı eserlerini yayınlamıştır. Matematiksel olarak çalışmalarını tamamladı.

Salih Zeki Bey 1864-1921
İyi bir eğitim hayatı olmuştur. Başarılı olduğu gibi bir çok alanda matematik ve fen bilimleri üzerine katkıları görülmüştür. Bir çok eser gerisinde bıraktı bunlar; Hendese (Geometri) [lise ders kitabı]; Hikmet-i Tabiiye (Fizik) [lise ders kitabı]; Mebhas-ı Savt (Fonetik); Mebhas-ı Elektrik-i Miknatisi (Elektro Magnetizma); Mebhas-ı Hararet-i Harekiye (Termodinamik); Mebhas-ı Cazibeyi Umumiye (Genel Çekim); Mebhas-ı Elektrikiyet ve Şariyet (Elektrik ve Kılcallık); Hesab-ı İhtimali (İhtimaller Hesabı); Mebhas-ı Hareket-i Seyalat (Akışkanların Hareketi); Hendese-i Tahliliye (Analitik Geometri); Mebhas-ı Nazariye-i Temevvücat (Dalga Teorisi); Heyet-i Riyaziye (Matematik Astronomi); Kamus-u Riyaziyat (Matematik Ansiklopedisi); Asar-ı Bakiye (Ölmez Eserler). Son iki yapıtın tamamı, ayrıca Henri Poincare’den çevirdiği dört kitap basılmamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu