Okul

Uygulamalı Eğitim Nedir

Uygulama; tatbik etme, yapma, icra etme gibi anlamlara gelir. Bu anlamlardan hareketle yaparak öğrenme-öğretme, göstererek öğrenme-öğretmeye de kısaca uygulamalı eğitim diyebiliriz. Uygulamalı eğitimin nasıl icra edildiğini inceleyelim.

Uygulamalı eğitimin icrası

Eğitici, öğrenilecek konu hakkında öncelikle öğrencilere teorik bilgileri aktarır. Uygulamalı eğitimin merkezinde öğrenci vardır. Başarılı bir öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrenci odaklı olunması gerektiğinden; teorik bilgiler verilirken öğretilecek konuyla ilgili öğrencilerin dikkatini çekici ifadeler kullanılarak konuya giriş yapılmalıdır. Öğrencilere çeşitli olaylar, fıkralar anlatılarak, hayatlarından örnekler verilerek verdirilerek konunun içine çekilir. Buraya kadar olan bölüme derse giriş denir.

Derse bu şekilde giriş yapıldıktan sonra icra bölümüne yani uygulamalı eğitim bölümüne geçilir. Öğretilecek olan konu, öğretmen tarafından aşama aşama gösterilerek anlatılır ve müteakiben her bir öğrenciye yine aşama aşama yaptırılır. Öğrencilere yaptırılırken de anında yanlışa müdahale edilerek yanlış düzeltilir, düzelttirilir. Dersin son bölümünde ise öğretilen konu toparlanarak, özetlenerek, tekrar edilerek öğrencilere anlayamadıkları konularda sorular sordurularak ders bitirilir.

Uygulamalı eğitimde dikkat edilecek hususlar

– Öğretilecek olan konu tüm öğrencilere tek tek yaptırılmalıdır.
– Konunun her bir aşamasının bir öğrencide alacağı zaman hesaplanarak toplam öğrenci sayısının çarpımıyla ve dersin giriş ve sonuç bölümleri de dikkate alınarak toplamda o konuya kaç ders ayrılacağı hesaplanmalıdır.
– Öğrencilerin gösterileni uygulaması esnasında yaptığı yanlışlara öğretmen tarafından anında müdahale edilerek hatanın anında düzeltilmesi sağlanmalıdır.

Uygulamalı eğitimde hedef

Uygulamalı eğitimin hedefi tüm öğrencilerde tam öğrenmeyi gerçekleştirmektir. Öncelikle öğretmenin gerekli bilgileri vermesi, konuyu göstererek ve uygulayarak aşama aşama kendisinin yapması ve müteakiben de öğrencilere tek tek yaptırması, yaptırırken yanlışlara anında müdahale etmesi, ders sonundaki konunun tekrar toparlanması ve öğrencilerden gelen soruların cevaplanmasına uygulamalı eğitim nedir? Sorusunun geniş anlamda tam cevabıdır diyebiliriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu