Okul

Yazı İnsanların Hangi İhtiyaçlarını Karşılamaktadır

Yazının bulunması M.Ö. 3200 yıllarına Sümer uygarlığına dayanmaktadır. Yazının icat edilmesi o dönemlerde belli başlı ihtiyaçların karşılanmasını sağlamaktadır. Kayıt tutma, depolama gibi işlerde yoğun olarak kullanılmıştır. Yazının bulunması insanlığın geçmişine hakim olmasına imkan tanımıştır.

Sümerler çivi yazısını bulmuşlardır. O dönemlerde insanlar kayıt etmek istedikleri bilgileri çivi yazısı ile ölümsüzleştirmeye başlamıştır. O dönemlere Mısırlılar da etkilenerek Fenikelilerde bulmuştur. Yazı kültürü uygarlıklar arasında hızla yayılarak bilgilerini kayıt etme imkanı tanımıştır. İnsanların araştırması, o dönemlere ait eserleri kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarmıştır.

Yazı insanların karşıladığı ihtiyaçlar:

Haberleşme alanında ihtiyaçlarını karşılamıştır.
Bilginin saklanması ve gelecek nesillere aktarılmasında ihtiyaçları karşılamıştır.
Kayıt tutma hesap yapma konusunda ihtiyaçları karşılamıştır.
Eğitim ve öğretim alanında insanların ihtiyaçlarını karşılamıştır.
Bilim ve teknolojik gelişmeleri kayıt altına almalarını sağlamıştır.
Yazı kültürünün gelişmesi daha anlaşılabilir olmasını sağlamıştır.
Bilginin yayılma ve öğretilmesinde insanlığın ihtiyacını karşılamıştır.
Yaşadıkları döneme ait kültürel, dini, örf ve adetler konusunda ihtiyaçlarını karşılamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu