Okul

Astrofizik Nedir

Astrofizik, gök fiziği olup gök cisimlerinin hareketini fiziksel ve kimyasal özelliklerini incelemektedir. Gökbilimi ile ilgilenen diğer bilim dalı astronomidir. Gök cisimlerinin ışığı, manyetik alanları, fizik ve kimya bilimi ile bunlar incelenerek sunum yapılır.

İnsanlık tarihinin önemli araştırmaları yapılmıştır. Bilim ve teknoloji alanında gelişmelerin devam ettirilmesi için çeşitli bilim dalları ile çalıştı. Astronomi biliminde geliştirilecek ve sonsuzluğa uzanan evreni ele almaktadır. Uzay boşluğu tarih boyunca insanlar için merak uyandıran durumlara sahip olarak gösterir.

Uzayda bulunan cisimlerin araştırılması, yapılarının ve birbirlerinden farklı özellikleri öğrenilir. Araştırmalar sonucunda cisimlerin varlıklarının tespiti ve çeşitli alanlarda fiziksel, kimyasal değişimleri takip edilir. Astrofizik sayesinde araştırmalar netlik kazanarak kendisini gösterir. Cisimlerden yayılan ışıkların tespitini yaparlar. Gök cisimlerin ışıkları takip edilerek anlam kazanması sağlanmaktadır. geçmişte uzaydaki cisimlerin çevrelerine yaydığı ışıklar oldukça etkilidir. Gök cisimlerin yaydığı ışıklar bazen gizemli olabiliyor. Astrofiziğin en temel araştırması diğer bilimlerle birlikte hareket ederek sonuca ulaştırmalarıdır. Gök cisimlerinin parlaklıklarını ele alarak bunları ölçülendirirler.

Astrofizik için araştırmalardan birisi karanlık madde üzerine oldu. Fritz Zwicky tarafından 1933 yılında öne sürülerek insanlara aktarılmıştır. Araştırmalar sonucunda bilim dünyası 1970’de Vera Rubin tarafından öne sürülen gerçekleri kabul etmiştir. Karanlık madde ışınım dışında dinamik sistemler ile kendisini gösterdiği saptanmıştır. Karanlık madde evrenin gelişmesinde önemli yere sahip olduğunu göstermektedir. Hesaplamalara göre evrenin genişlemesi hepten karanlık maddenin etkisinde olacağıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu