Okul

Astrolojinin Yararlandığı Bilim Dalları

Astroloji, Mezopotamya ile başlamış olup, geçmişi oldukça eski zamana dayanmaktadır. Yunan uygarlığı ile iyice gelişerek, astronomi günümüze kadar gelmiş bulunmaktadır.
Son zamanlarda astrolojinin bilimsel bir alan olduğuna inanan insanların sayısında oldukça büyük bir artış görülmektedir. Astroloji bilimi, gökteki cisimlerin göreceli bir şekle göre konumlarının, insan hayatı üzerindeki varsayılan etkilerini incelemektedir.

Yani gökyüzünde bulunan cisimlerin hareketlerinin insan hayatı üzerindeki etkileri derinlemesine incelenmektedir. Astroloji bir bilim alanı olarak çok farklı bilim dallarını da etkilemiştir. Astroloji kelimesinin anlamı yıldızların hesabı demektir. Gerekli hesapların yapılması için akıllara şu soru gelmektedir astrolojinin hangi ilimlerden yararlanmaktadır.

Astroloji Biliminin Yararlandığı Alanlar Nelerdir?

Astroloji bilimi çok çeşitli bilimsel yöntemler kullanarak, çok daha derin açıklamalar yapmaktadır. Astroloji bilimi çok çeşitli alanlardan beslenmektedir. Bu alanların başında, astronomi, kozmoloji gibi bilimler bulunmaktadır. Astronomi bilimi matematik, fizik gibi pozitiflerden de yararlanmaktadır. Çeşitli bilim dallarının otaya çıkması ile astroloji bilimi de oldukça önemli gelişmeler kat etmiştir.

Astroloji Biliminin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Astroloji bilimi ortaya çıktığı zamandan beri, her türlü konu üzerinde derin değerlendirmeler yapmış olup, bu alanlara ışık tutmuştur. Gökcisimlerinin hareketleri ayrıntılı bir şekilde incelenip, uzun süre boyunca gök cisimlerinin hareketleri yorumlanmıştır. Astroloji biliminin ortaya çıkışı tamamıyla insan ihtiyacı ile gerçekleşmiştir. Gittikçe gelişip ilerleyen astroloji, farklı bilim dallarının da katkısı ile iyice gelişmiş ilerleyerek insanların vazgeçilmezi haline gelmiştir.

Astroloji bilimi ilk olarak yıldızların hareketlerinin incelenmesi ile ortaya çıkmıştır. Yıldızların hareketlerinde, konumlarında ki farklılığı gören insanlar bunun üzerine gökcisimlerinin hareketlerini incelemeye başladılar. Gökcisimlerinin hareketlerinde ki değişimler sonucunda, ilerlemeler kaydedip hayata dair ipuçları bulmaya başladılar. İlerlemeler bilim dalları ile desteklendikçe astroloji ilimi daha da güçlenmeye başladı ve büyük ilerlemeler kat etti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu