Okul

Avrupada Kurulan İlk Türk Devleti Hangisidir

Türkler tarih boyunca bir çok devlet kurmuşlar bir çok devlet yıkmışlardır. Göçebe hayat yaşayan Türkler zaman içerisinde yerleşik hayata geçiş yapmışlardır. Yeni fetihler düzenleyerek toprak sınırlarını arttırmışlardır. Avrupa topraklarına kadar ulaşan Türkler burada hakimiyet sağlamak için devlet kurmuşlardır. Göçebe hayattan çıkarak yerleşik hayata geçiş yaparak yeni devlet kurdular.

Avrupa Hun Devleti (352), Avrupa’da kurulan ilk Türk devleti olma özelliğine sahiptir. Büyük Hun İmparatorluğunun Orta Asya’da varlığını kaybetmesinin ardından batıya göçler yaşanmıştır. Büyük göçler halinde Avrupa’ya kadar uzanmıştır. Büyük Hun İmparatorluğu içindeki Hun Türkleri, git gide güçlenerek yeni imparatorluk kurma arayışı içerisine girmişlerdir. Avrupa Hunlarının ilk hakanı olan Kama Tarkan, bir çok zaferler kazanmıştır. Devleti kurmasıyla beraber 370 yılına kadar hükümdarlığını sürdürmüştür. Hun Türklerini tek çatı altında toplayarak teşkilatlanmasını sağlamıştır.

Atilla Dönemi
Avrupa Hun Devleti en güçlü ve parlak dönemini Atilla döneminde yaşadı. Sınırlarını genişleterek yeni topraklar fethetmişlerdir. Hun baskısı Avrupalı devletler üzerine daha fazla artmıştır. Doğu Roma İmparatorluğu topraklarından çekilmek zorunda kalmıştır. Atilla’nın tek amacı Doğu ve Batı Roma İmparatorluğunu himayesi altına almak olmuştur.

Avrupa Hun Devleti Kaanları
Balamir Dönemi (370-378)
Alippi Dönemi (378-390)
Karaton Dönemi (412-422)
Rua Dönemi (422-434)
Atilla Dönemi (434-453)
İlek Dönemi (453-455)
Dengizik Dönemi (455-469)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu