Okul

Divanı Hümayun Üyeleri ve Görevleri Nelerdir

Osmanlı devletinin yönetiminde divani hümayun üyeleri genelde söz hakkı sahibi olurdu. Ülkenin siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik konuları konuşularak karara bağlanırdı. Sultan isteğe göre yukarıdan dinler ve takip ederdi. Divanı Hümayuna veziriazam başkanlık ederdi. Üyeler ve görevlerini inceleyelim.

Veziriazam: Devlet yönetiminde padişahtan sonra en yetkili ikinci kişi ve padişahın vekili olmaktadır. Divan-ı hümayuna başkanlık eder ve devlet üzerinde söz hakkına sahiptir.

Nişancı: Topu ve kayıtların kontrolünden sorumlu olup yazışmalara düzenlemekle görevlidir.

Kubbealtı Vezirleri: Bilgili ve hizmet etmiş kişiler arasından seçilmişlerdir. Divan toplantılarına katılıp devletin işlerini yürütürlerdi. Günümüzün bakanlıklarına benzetilebilir.

Defterdar: Toplanan vergileri hazineye aktarmak ve kaydını tutmakla olan görevli kişilerdir.

Kazasker: Divan davalarına bakmakla görevlidir. Kadı ve müderrislerin atamasından sorumlu olan kişidir. Adalet alanında sorumlu olan kişidir.

Şeyhülislam: Dini alanda görevli olan en yüksek rütbeli kişidir. Din ile ilgili kararlar alınacağı zaman kendisine danışılır caiz mi değil mi kararları verirdi.

Kaptan-ı Derya: Deniz kuvvetlerinden sorumlu olan komutan sıfatında olmaktadır. Deniz fetihlerini gerçekleştirip savaşlara katılırdı aynı zamanda divanda yer almaktadır.

Yeniçeri Ağası: Şehir içinde asayişten sorumlu olan kısımdır. Yeniçeri askerlerinin ağası olup onları emirleri ile yönlendirmektedir. Savaşlara katılır ve belli bir ücret alırlar. Emniyet müdürü olarak söylenir.

Rumeli Beylerbeyi: Rumeli’nin fethi sonucunda oraya atanan en yüksek rütbeli komutanı olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu