Okul

Egemenliğin Türk Milletinde Olmasının Demokrasi Açısından Önemi Nedir

Türkiye Cumhuriyeti demokratik devlet düzeyindedir. Vatandaşı olan herkese eşit hak ve özgürlükler tanır, ödev ve sorumluluklarda bulunur.

Anayasanın belirlediği kanun ve yasalar, değişmeyen ve değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen bir çok maddesi vardır. Demokrasinin temellerini oluşturan kanun ve yasalar ülkenin bütünlüğünü ve varlığının koruyucusu olmaktadır.

Demokrasi ilkenin ülkenin milli egemenliğinin temelini oluşturmaktadır. Demokratik Türkiye Cumhuriyeti egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu sunmaktadır. Ülkede yapılabilecek her türlü işlemin demokrasinin temel ilkelerine aykırı olmaması gerekir. Kanunlar ve yasalar bunun koruyucusu olarak görev üstlenir. Ülkemizde başta olmak üzere diğer demokratik ülkelerde önem taşımaktadır.

Türk milleti ülkenin kanun, yasa ve seçimlerin yapıldığı yıllarda söz sahibidir. Türk milleti kendi iradelerini kullanarak kendilerini yönetecek olan insanları kendi oyları ile seçerler. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olması kendi iradeleri doğrultusunda seçim yapmalarıyla olur.

Toplu halde yaşam sürdüren insanların hak ve özgürlüklerini tek başlarına kullanma haklarına sahip olmadıklarını gösterir. Çünkü vatandaşların kendi kendilerini yönetmeleri durumunda toplumsal sorunları doğurur. Herkesin uyacağı ve kendilerini yönetecek insanları seçmiş olmaları düzenin temelini oluşturur. Yasama yetkisi milletin seçtiği kişilerin yönetmesinden oluşur. Meclis üyeleri tarafından yürütme yetkisi bakanlar kuruluna, yasama yetkisi cumhurbaşkanına, yargı yetkisi bağımsız mahkemelere verilmektedir. Siyasi karışıklığın önlemesi adına güçler birliği ayrılığı ilkesi kullanılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu