Okul

Eğitim Kaça Ayrılır

Eğitim, insan davranışlarında kasıtlı, kendi yaşantısı yolu ile istendik ve kalıcı olan bir takım izli davranış meydana getirme sürecidir. Öğrenme türevleri bir araya gelip eğitimi oluşturur. Bunun için de belli bir sürecin geçmesi gerekmektedir. Bu yüzden eğitim için bir süreç gerekir. Tüm bunlara ek olarak eğitim kültür ile iç içe olan, kültürün yeni kuşaklara aktarılmasını sağlayan, kültürü etkileyen ya da kültürden etkilenen bir süreçtir. Peki, eğitim kaça ayrılır? Eğitim temelde ikiye ayrılmaktadır. Bu türler Formal Eğitim ya da İnformal Eğitimdir. Formal Eğitim de içinde Örgün Eğitim ya da Yaygın Eğitim olmak üzere iki ana bölüme ayrılmaktadır.

İnformal Eğitim

Plansız olan ve de belli bir amaca yönelik olmayan bir eğitim çeşididir. Bir takım olumlu ya da olumsuz davranış biçimleri gözlemlemek mümkündür. Net ve belirgin bir temele oturtulmamış her şekilde öğrenile bilinen eğitimdir. Aile, arkadaş, kitle iletişim araçları, teknoloji, internet ya da sokak gibi ortamlarda alınan eğitim çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Formal Eğitim

Planlı olan ve belli bir amaca hizmet eden eğitim süreçlerini kapsar. Belli öğretici unsurlar barındırır. Yer, yöntem, zaman, içerik ya da uygulamalar bellidir. Olumlu bir takım davranışları çıkarmaya yöneliktir. Bu yüzden günümüzde okullarda verilen eğitim bu türün içinde değerlendirilir. Örgün ve yaygın eğitim olarak iki temel sınıfta incelenir.

Örgün Eğitim

Belli bir yaş kitlesine hitap eder ve kademeli olarak alınır. Milli Eğitimin temel bir takım amaçları vardır. Bunlar eğitim sürecinin işlerliğine etki eder. Okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, yükseköğretim, açık öğretim ya da uzaktan öğretim türünde eğitimlerdir.

Yaygın Öğretim

Belli bir yaş kısıtlaması yoktur. Kademe ya da ön koşulu yoktur. Bireyin bir takım amaçları vardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu