Okul

Gıda Sanayisi Nedir

Gıda sanayisi dünyanın en önemli sanayi kollarından biri olarak gösterilir. Gıda sanayisinde, sebzeler, meyveler, tahıllar, etler, sütler ve benzeri gıdalar toplanarak değişik fabrikalarda işlenir ve ambalajlandıktan sonra piyasaya sürülür.

Devlet de, gıda ürünlerinin üretilmesi, uygun koşullarda saklanması ve satılması süreçlerinde, sağlık kriterlerine göre gerekli denetlemeleri yapar. Yerleşim yerlerine göre bu denetimler belediyeler tarafından ya da Bakanlık tarafından yapılır. Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine aykırılık tespit edildiğinde, yani gıda ürünlerinin gerekli sağlık koşullarına uymadan üretildiği ve satıldığı hallerde gerekli yaptırımlar uygulanır.

Gıda Sanayisi ve Nüfus İlişkisi

Dünya üzerindeki hemen hemen bütün ülkeler kendi topraklarının ve hayvanlarının sunduğu verime ve kaliteye göre tarım ve besin ürünlerini işleyerek gıda sanayilerini oluşturur. Gıda sanayi ile nüfus arasında da yakın bir ilişki bulunur. Nüfus arttıkça gıda ürünleri daha fazla sanayi alanlarında işlenir. Bu nedenle dünyada nüfusu en çok olan ülkeler gıda ürünlerinin üretilmesinde de ilk sıralarda yer alır.

Konserve Sanayisi

Gıda ürünlerini ticarileştirmeyi başaran ülkeler ise sanayileşmeyi başaran ülkeler olarak ön plana çıkar. Son zamanlarda bazı birinci ve ikinci dünya ülkelerinde dondurulan yiyeceklerin kutulanması birçok tesiste yapılır. Özellikle meyvelerin, sebzelerin ve etlerin konserve halinde tüketiminin artmasıyla birlikte konserve sanayisi de gelişmeye doğru ilerlemeye devam eder. Hasat dönemleri sona erdiğinde pek çok kişi bu tesislerde çalışmaya başlar.

Gıda Sanayisi ve Dünya Pazarı

Batı ülkeleri tarımda birim aladan en çok verim elde eden ülkeler olarak gösterilebilir. Bu ülkeler son teknoloji tesisleriyle de et ve süt üretiminden de en çok verimi elde eden ülkeler arasında yer alır. Yüksek verim elde ettikleri için bu ürünleri işleyerek dünya pazarına sunarlar. Son yıllarda tropik bölgelerdeki ürünler artık üretim bölgelerin işlenir ve öyle pazarlanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu