Okul

Harezminin Astronomiye Katkıları

Harezmi matematik adamı olsada yanı sıra astronomiye yaptığı katkılar ile söz sahibi olmuştur. Yeryüzünü inceleyerek dağlar, şehir, nehir ve adalar hakkında çalışmalarda bulundu. Astronomi alanında yaptığı çalışmalarda bir çok eseri bulunmakta bunlar: Zîc-ul Harezmî, Kitab al-Amal bi’l Usturlab, Kitab’ul Ruhname olmuştur. Eserleri geleceğin astronomisini büyük ölçüde etkilemiştir.

Harezmi Kimdir?
780 yılında, Özbekistan’ın Hive şehrinde dünyaya gelen Harezmi, Matematik, Astronomi, Tarih ve Coğrafya gibi bilimlerle uğraşmış bir bilim insanıdır. Bu alanlarda çok önemli eserler ortaya sunmuştur. Matematikte kullanılan Cebir ilminin kurucularından sayılan Harezmi’nin eserleri Latince’ye çevrilerek, bilimin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Cebir alanında yazdığı kitabı, dünyada bu alanda yazılmış ilk eserdir. Harezmi 850 yılında Bağdat şehrinde vefat etmiştir.

Büyük bir Müslüman bilim adamı olan Harezmi, batılı kaynaklarda Alkarismi, Algoritmi gibi isimlerle tanınmaktadır. O dönemde Bağdat’ta bulunan, en önemli bilim merkezi niteliğindeki Beyt’ül Hikme’nin (Bilgelik Evi) yöneticiliğini yürütmüştür. Harezmi tüm hayatını bilimin gelişmesine adamış öncü bir bilim insanıdır.

Harezmi ve Astronomi
Harezmi büyük bir astronom ve matematikçidir. Halife’nin onayıyla kurduğu gözlemevlerinde çok önemli astronomi çalışmaları yapmıştır. Batlamyus’un hazırladığı Astronomi cetvelini düzeltmiş, Güneş ve Ay tutulmalarına dair önemli çalışmalarda bulunmuştur. Astronomi alanında kullanılacak olan Trigonometri bilgilerini ve cetvellerini hazırlamıştır.

Harezmi birçok alanda çalışmalar yapmış bir insandır. Bugün kullandığımız onluk sayı sistemini, sıfır sayısını ve bilgisayarın temeli olan ikilik sayı sistemini geliştirmiştir. Algoritmanın temellerini atmıştır.

Harezminin çalışmaları, İspanya’da kurulan Endülüs Emevi Devleti döneminde okullarda derslerde okutulmuş, buradan da Avrupa’ya geçerek günümüz biliminin ortaya çıkmasında önemli etkileri olmuştur.

Eserlerinden Bazıları

Matematik ile ilgili eserleri
El- Kitab’ul Muhtasar fi’l Hesab’il Cebri ve’l Mukabele
Kitab al-Muhtasar fil Hisab el-Hind
El-Mesahat

Astronomi ile ilgili eserleri
Zîc-ul Harezmî
Kitab al-Amal bi’l Usturlab
Kitab’ul Ruhname

Coğrafya ile ilgili eserleri
Kitab surat al-arz

Tarih ile ilgili eserleri
Kitab’ul Tarih

2 Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu