Okul

İlk Çağ Uygarlıklarının Kullandıkları Yazı Türleri Nelerdir

Tarih çağlara ayrılmış, çağlarda belirli dönemlerden oluşmuştur. Yaşanan önemli olaylar bir çağ kapatarak yeni bir çağın açılmasını neden oluştur. Yazının bulunması ile tarih başlamış ilkçağdan itibaren günümüze kadar uzanmıştır. İlkçağ dönemlerinde uygarlıklar birbirlerinden farklı çeşitli yazı dili kullanmaya başlamıştır. Bunların bazısı çivi yazısı bazısı da Fenike yazısı olarak ayrılmıştır.

Yazının kullanımı dünyanın büyük bölümüne yayılmış insanlar tarafından alfabe, para, takvim gibi buluşlar yapılmıştır. Kölecilik ortay çıkmış ve toplumsal tabaka ayrışmaya başlamıştır. Anlaşmalar artık yazı dili ile yapılır olmuştur. Yasalar ortaya koyularak insanlara bildirilmiştir. Matematik, astronomi, geometri alanında çalışmalara imkan tanımıştır.

Hiyeroglif yazısı: Şema ve resimlerden oluşan yazı türünün bir çok çeşidi vardır. Yazı dili arasında en çok Mısır hiyeroglif yazısı kullanılmaktadır.

Çivi yazısı: İlk çağda kullanılan ilk yazı türüdür. Tabletlere, taşlara, çeşitli mağaralara çizilen yazılar, resimlerden oluşmaktadır.

Fenike yazısı: Günümüzde kullandığımız latin alfesinin kökeni olarak görülebilmekte. Fenike yazısından yola çıkılarak harfler oluşturulmuş ve geliştirilerek bugünkü latin alfabesinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu