Okul

İnsan Hakları Haftası İle İlgili Kompozisyon

İnsanın insan olarak değerli olduğunu, hak ve özgürlüklerinin olduğunu, hangi dil, din, ırktan olursa olsun eşit olduğunun bildirgesidir İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi.

2 ci dünya savaşından sonra savaşlara dur diyebilmek, insanların eşit olması haklarının ve özgürlüklerinin güven altına alınması gerekliliği, düşünme hakkını kullanan insanlar tarafından yoğunluk kazanmış ve gittikçe gelişen dünyamızda uygarlıklarında devam edebilmesi için yapılan girişimler sonucunda 10 Aralık 1948 yılında yayınlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi doğmuştur.

Birleşmiş Milletlerin kurucu üyelerinden birisi olan Türkiye İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni ilk onaylayan ülkeler arasında olmuştur. Otuz maddeden meydana gelen “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi tüm dünyaya duyurulmuştur.

İnsan hakları Evrensel Bildirgesindeki maddeleri kısaca şu başlıklar altında toplayabiliriz.
1- Hangi din, dil ve ırktan olursa olsun insanlar özgür ve eşittir.
2- Çeşitli nedenlerle baskı yapılamaz, hor ve köle olarak görülemez.
3- Hangi işte çalışacağını kendisinin özgür iradesi ile belirleyeceği,
4- Hiç bir insan kölelik, insanlık dışı eziyet, onur kırıcı ceza ve işkenceye maruz kalamaz,
5- Kişilik hakları güvenine sahip olduklarını bilmeleri,
6- Fikir özgürlüğüne sahiptirler, engel olunamaz,
7- Hiç kimse sebepsiz tutuklanamaz, alıkonamaz, sürülemez,
8- Mal, mülk edinme özgürlüğüne sahiptirler.
9- Eğitimi aileler kendi istedikleri şekilde seçebilirler, eğitimden yararlanma hakları vardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu