Okul

İnsanlar Neden İcat Yapma Gereği Duymuştur

İcat, daha önce bilinmeyen, zamanla insanlar tarafından geliştirilen ürün veya nesnelere denmektedir. İnsanlar toplumsal hayata geçtikten sonra yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Ellerindeki araç ve malzemelerin yetersiz kalması ve daha iyi ve rahat koşullarda yaşama isteğiyle, yeni icat ve buluşlarda bulunmuşlardır. İnsan doğasının ayrılmaz bir parçası olan merak ve araştırma duygusu, doğayı anlama ve sırlarını keşfetme isteği ile bütünleşmiş ve insanlık tarihi boyunca hemen her dönemde birbirinden farklı icatlar geliştirilmiştir. Bu icatların bir kısmı araştırma ve geliştirmeler ile yapılırken, bir kısmı ise tamamen şans eseri ortaya çıkmıştır.

Bilimin gelişmesiyle yapılan icat sayısı da artmış, günümüzde insanların hayatlarını kolaylaştıran sayısız icat meydana gelmiştir.

Günümüzde teknolojinin ve bilimin ilerlemesinde icatların büyük etkisi olmuştur. Dünya insanlık tarihinde çeşitli zaman ve mekanlarda ortaya çıkan icatların, özellikle insanlığın bilimsel çalışmalara ağırlık verdikleri dönemlerde hızla arttığı da bilinmektedir. İcat (buluş), bazen çalışma eseri olarak,  bazen de şans eseri ortaya çıkmıştır. Hayal gücü, yaratıcılık, yeni şeyler üretme isteği ve azim gibi vasıfların bir araya gelmesi icat yapabilmeyi mümkün kılmıştır.

Tarihteki Önemli İcatlar (Buluşlar)

  1. PARA: MÖ 700 yılında Lidyalılar tarafında icat edilmiştir. Altın ve gümüş sikkelere basılmıştır. Ticaretin gelişiminde önemli katkıları olmuştur.
  2. TELGRAF: 1837 yılında William Cooke ve Charles Wheatstone isimli iki İngilizin, teller vasıtasıyla elektrik akımını göndermeleri ve bu şekilde mesaj iletebilmeleri ile ortaya çıkmıştır. Karşı tarafta bulunan alıcı cihazın iğneleri hareket ederek, mesaj ulaştırılıyordu. Samuel Morse, 1843 yılında telgraf mesajlarını nokta ve çizgilere dönüştürerek kendi adıyla anılan Mors Alfabesi’ni geliştirdi.
  3. TELEFON: Alexander Graham Bell tarafından 1876 yılında icat edilmiştir. Gönderici ve alıcı arasındaki düzenek kurularak, ses elektrik akımıyla taşınmakta ve ahize ile karşı tarafa ses olarak iletilmekteydi.
  4. RADYO: İtalyan mucit Marconi tarafından 1902’de bulunan radyo, kablosuz ve tel kullanılmadan, sesin hava yoluyla iletilmesini sağlayan bir buluştur.
  5. KAĞIT: Mısırlılar MÖ 4000 yıllarında papirüs denilen bitki saplarını belirli işlemlerden geçirerek ilk kağıtları üretmişlerdir. Daha sonra Bergamalılar, parşömen denilen koyun ve keçi derisinden yapılan kağıtları ürettiler. Günümüzde kullanılan kağıt formuna en yakın olan kağıdı ise Çinliler bulmuşlardır. Kağıdın bulunması, bilginin korunmasını ve yeni nesillere aktarılmasını sağladı. Böylece bilim ve teknolojide ilerleme hızlandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu