Dini Bilgiler

Kabirde Sorgu Sual Nasıl Olacak

İslam dinine göre Münker ve Nekir, ölen kişiye Rabbini, dinini ve peygamberinin ismini soracaktır. Mümin olan kişi doğru cevaplarken kafir kişi cevap veremez. Hadislerle bu olay desteklenmiş her şey açıklanmıştır. İki melek ölünün kabrine gelerek, Allah ölüyü diriltir ve meleklerin sorularına yöneltir.

“Bu adam (Rasûlüllah) hakkında ne diyorsun?” diye sorarlar. O da hayatta iken söylemekte olduğu;

“O, Allah’ın kulu ve Resûlüdür. Allah’tan başka Allah olmadığına, Muhammed(s.a.s.)in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim.” sözlerini söyler. Melekler;

“Biz de bunu söylediğini biliyorduk zaten.” derler. Sonra kabri yetmiş çarpı yetmiş zira’ kadar genişletilir ve aydınlatılır. Sonra ona “Yat!” denir.

“Aileme dönüp onlara haber versem mi?” diye sorar. Onlar da;

“Akrabalarından en çok sevdiği kimseden başkası kendisini uyandırmayan, güveğinin uyuması gibi uyu!” derler. Böylece, yatlığı yerden, Cenab-ı Allah onu tekrar diriltinceye kadar uyur.

Eğer münafık ise, “İnsanların söylediklerini duyup aynısını söylerdim, bilmiyorum.” der. Melekler de,

“Böyle söylediğini zaten biliyorduk” derler. Sonra arza: “Onu sıkıştır” denir. Arz onu sıkıştırır da kaburga kemikleri birbirine geçer. Allah onu yattığı bu yerden tekrar diriltinceye kadar kendisine azap edilir.” (Tirmizi, Cenâiz, 70)

Kuran-ı Kerim’de Münker-Nekir’den bahsedilmediğinden dolayı ölüyü sorgula çekeceğine dair açık bir ifadeye rastlanmaz. Ancak bazı ayetlerde işaret ettiği bilinmektedir. Kabir suali ile ilgili ehlisünnet alimlerince kabul edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu