Okul

Karacaoğlan Hayatı

On yedinci yüzyıllarında yaşayan önemli halk şairlerinden Karacaoğlan yaşamı rivayetlere göre anlatılmıştır. Tarihi kaynaklara göre fazla bilgi olmadığından dolayı yaşamı insanlar tarafından verilen bilgilerle anlatılmıştır. 1606 – 1679 yılları arasında yaşamış halk şairlerinden olduğu düşünülmektedir. Akşehirli Hoca Hamdi efendinin anılarında Karacaoğlan’a şöyle yer verilir. Asıl adı Hasan olduğu, annesinin kaybettikten sonra öksüz kalır, babası askere gider ve bir daha dönemez. Kendisi çevresi tarafından büyütülür ve yaşadığı köyün ağası Osman tarafından evlat edinilir.

Karacaoğlan’ı köyde yaşayan sağır ve dilsiz birisi ile evlendirmek isterler ama kabul etmez. Karacaoğlan o sırada Kozaoğullarının kızı ile Bursa’ya göç etmiş olmasıdır. Babası geri dönmemesi zerinde kendi yaşamını Çukurova, Maraş ve Antep çevresinde geçirmiş olmasıdır. Ölüm yeri bilinmediği gibi İçel’in Mut ilçesinde mezarı olduğu düşünülmektedir. Bugün türbe olarak kabul edilmiştir.

Türk edebiyatına katkıları şiirleri ile olmuştur. Aşkı konu alan şiirlerinde yalın ve temiz Türkçe kullanıldığı görülmektedir. Kendisinden sonra bir çok halk ozanı Karacaoğlan’ı kendisine örnek almıştır. Bir çok şiirlerinde eserlerini vurgulayarak anlatılır.

Şiirleri
Eserlerinde aşk, doğa, ayrılık ve sıla özlemine dair konuları ele almıştır. Yalın Türkçe ile anlatım yapması anlaşılmasını kolaylaştırmıştır. Divan edebiyatından uzak durarak bulunduğu yörenin kelimelerini kullanarak anlatımlarına devam etmiştir. Şiirlerinde dikkat ettiği hususlardan birisi yaşanmış ve yaşanmaya yakın olanlardır. Anlatımlara göre şiirlerinde Ayşe, Elif, Döndü, Esma, Emine ve Hatice kadın isimlerini sıkça yer vermiştir. Şiirlerinde 11’li (6+5), 8’li (4+4) hece ölçüsünde kalıpları kullanmıştır. Kolay ve ezberlenebilen şiirler üzerinde durmuştur. Mecaz anlamları sıkça kullanarak anlatımlar yapmıştır. Halk edebiyatında çeşitli manilerde şiirleri duyulmuştur. Karacaoğlan’ın bir çok şiiri beslenmiştir, 1920 yılından itibaren ortalama olarak beş yüze yakın şiiri olduğu bilinmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu