Okul

Karahanlılar Devletinin Türk İslam Medeniyetine Olan Katkıları Nelerdir

840 yılında Uygur Devleti Kırgızlar tarafından yıkılarak yerine Karahanlı Devleti kurulmuştur. Kurucusu Bilge Kül Kadir Handır. Karahanlı Devleti Orta Asya’da kurulmuş olan ilk Türk İslam Devletidir. Doğu Karahanlılar ve Batı Karahanlılar olmak üzere iki kola ayrılmışlardır.

İki kola ayrılmasıyla iki devlet bağımsız hareket etmemişlerdir. Sadece yönetimi kolaylaştırmıştır. Kara unvanı çok fazla kullanıldığı için batılı şarkiyatlar tarafından verilmiştir. Kara kelimesi hem kuzey anlamında hem de büyüklük anlamında kullanılmaktadır. Kuruldukları coğrafyada geniş topraklara sahip olmayı başarmışlardır ve ortalama 400 sene hâkimiyetlerini devam ettirmişlerdir.

İslamiyet’i ilk kez kabul eden Türk İslam devleti Karahanlı Devletidir. Karahanlı Devletinin bilim, sanat, edebiyat ve mimari alandan Türk İslam Medeniyetine büyük katkıları olmuştur. Bu katkılar aşağıda sıralanmıştır:

* Türkistan’da cami ve medrese gibi dini yapılar inşa etmişlerdir.
* Bilim ve sanat için önemli teknik gelişmeleri sağlamışlardır.
* İslam çalışmalar yapmışlar ve bunu da medreselerde okutmuşlardır.
* Kurulan kervansaraylar ile ekonomik gelişmeyi sağlamışlardır.
* Türk ve İslam sentezini ilk kez yapan devlettir.
* Türklerin Müslümanlığı kabul etme hızı bu dönemde artmıştır ve Karahanlı Devleti İslamiyet’i yaymak için çalışmalar yapmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu