Okul

Manzum Nedir

Manzum dizelerden oluşan, duygu ve düşüncelerin anlatıldığı, öykü ve kafiyesi bulunan yazı biçimidir. Dizeler alt alta ölçülü ve uyaklı bir şekilde sıralanır. Bu şekilde oluşturulan eserlere de manzume denir. Manzume düz yazı ile anlatılabilecek kavram, olay ya da olguların ölçülü ve uyaklı olarak anlatılması olayıdır da denilebilir. Buradan hareketle manzumenin bir şiir dili olduğu da söylenebilir.

Manzum hikayenin özelikleri

Öncelikle manzum eserler birer debi metindir.
Konu ve özellikleri bakımından hikaye özellikleri gösterse de yazılışı açısından şiir gibidir. Manzun eserlerde de düz yazıdaki gibi giriş gelişme ve sonuç bölümü bulunur.
Manzumlar şiirsel bir söyleyiş şekline sahiptir.
Manzum eserler genellikle ortalama bir şiirden çok daha uzundur.
Şiirde kullanılan kelimelerin çok anlamlılığına ve yoruma açıklığına rağmen manzum eserlerde kelimeler gerçek anlamlarında kullanılır.
Manzum eserlerde amaç okuyucuya bir mesaj vermek ve okuyucuyu eğitmektir. Bu metinlerde amaç ya bir olayı anlatmaktır ya da bir konu hakkında öğüt vermektir.
Manzum eserlerin düz yazıdan farkı şiirsel bir dile sahip olasıdır. Yani dizeleri, kafiyeleri ve redifleri olasıdır.
Duruma göre şiirsel dil nedeniyle söyleyiş güzelliği açısından verilmek istenen mesajı daha etkili aktardığı söylenebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu