Okul

Mezhep Nedir

Mezhep kelimesinin kökü Arapçadır. Bir dinde çıkan görüş ayrılıkları sebebiyle benimsenen farklı metotların her birine verilen isme mezhep denir. Mezhepler arasında aslında çok fazla fark yoktur. Bu yüzden mezhep başka din anlamına gelmez.

Müslümanlık Dini Mezhep Ayrılıkları

İslam dininde mezhep ayrılığı Hz. Muhammed’in ölümünden sonra ortaya çıkmıştır. Hz. Muhammed ölmeden önce sorularını ona soran cemaat Hz. Muhammed öldükten sonra sorularına kesin bir cevap alamayınca ayrılık çıkmıştır. Hz. Peygamberin ölümünden önce böyle bir durumun olması söz konusu değildi. Peygamberin vefatından sonra ayet ve hadislerde açıkça belirtilmeyen durumlar için fikir ayrılıkları yaşanmış ve mezhepler ortaya çıkmıştır. İslam mezhepleri; Sünnilik, Şiilik ve hariciliktir.

Hıristiyanlık Dini Mezhep Ayrılıkları

Hristiyanlık inancında mezhepler ilk olarak reform yaratmak amacıyla başlatılan Protestan reform hareketiyle çıkmıştır.  Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık Hıristiyanlık dininin mezhepleridir.

Yahudilik Dini Mezhep Ayrılıkları

Yahudilik mezhepleri ilk olarak Ortaçağ’ın sonlarında Müslüman ve Hıristiyanların bölündüğü dönemlerde ortaya çıkmıştır. Yahudilik mezhepleri Sadukiler, Ferisiler, İsewiye, Yutganiye ve Sazkaniye, Kariler, Muhafazakar Yahudilik, Ortodoks Yahudilik, Reformist Yahudiliktir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu