Okul

Ova Nedir

Yeryüzü şekilleri milyarlarca yıl boyunca değişimler sonucunda bugünkü halini almıştır. Jeolojik zamanda yeryüzündeki tabakaların hareketleri sonucunda değişimler olmuştur. Zaman içerisinde depremler, akarsular, yağışlar, rüzgar ve doğal afetler sonucunda yeryüzü şeklini almıştır. Oluşumlar bir çok farklılık sonucunda meydana gelmektedir. Yapısına göre yeryüzü şekillerinden birisi ovalardır.

Ova Nedir
Ovalar engebelinin az olduğu, çevresine göre çukurda kalmış eğimi az olan düz toprak parçası. Çevresindeki akarsular tarafından fazla aşındırılmamış topraklardır. Akarsularda alüvyonların birikmesi sonucunda verimli topraklar haline gelirler. Tarımcılık alanında oldukça verimli topraklara sahiptir. Maden suları ve sıcak su kaynaklarına sahiptir. Yerkabuğunun hareketi sonucunda en çok hissedilir. Zemine yakın olmasından dolayı tehlikelidir. Yüzey şekillerine bağlı olarak ovalar birbirine göre farklılık gösterir.

0-200 metre arası ovalar koyu yeşil
200-500 metre arası ovalar açık yeşil
500-1000 metre arası ovalar sarı
1000-1500 metre arası ovalar turuncu
1500 metre üzerindeki ovalar kahverengi

Ova Çeşitleri

Tektonik Ovalar: Fay hattına bağlı olarak yeryüzünde oluşan çöküntüler sonucunda oluşmuşlardır. Alüvyon birikintileri sonucunda tarım ve yerleşim yerleri bakımından değer görmektedir. Sıcak su kaynakları bakımından zengindir.

Delta Ovası: Akarsuların taşıdığı alüvyonların deniz kıyısında birikmesi sonucunda üçgene benzeyen düzlükler oluşur. Bunlar delta ovalarıdır. Akıntıların, akarsu yükünün fazla olması ve gel-git olayın az olması gerekmektedir. Başlıca delta ovalarımız Bafra, Çarşamba ovaları ve Çukurova’dır.

Karstik Ovalar: Deniz seviyesinden yüksek yerlerdeki düzlüklere denir. Kireçtaşı, dolomit, kayatuzu, alçıtaşı gibi taşlara sahiptir. Genelde verimsiz topraklardır.

Dağ Eteği Ovaları: Eğimin az olan dağ eteklerinde sel ve akarsuların getirdiği alüvyonların birikimi sonucunda oluşmuş ovalardır.

Lav Örtüsü Ovaları: Volkanik hareketler sonucunda ortaya çıkan ovalardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu