Okul

Peygamber Efendimizin Katıldığı Savaşlar

Peygamber efendimiz yaşamı boyunca bir çok savaşa katılarak mücadele etmiştir. İslamiyeti yaymak için çeşitli topraklarda mürşitlere karşı mücadele verdi.

Bedir savaşı (624)
Mekkelilere ait ticaret kervanı Müslümanlar tarafından ele geçirilmek üzerine yapılan savaştır. Medineli Müslümanlarla Mekkeli mürşitlerin karşı karşıya geldikleri savaştır. Müslümanların galibiyeti ile sonuçlanmıştır.

Uhud savaşı (625)
Bedir savaşında yenilgi alan Mekkeli mürşitler tarafından intikam almak istemesi sonucunda yapılan savaştır. Müslümanlar üstünlük sağlamışlardır ama okçular daha sonradan verilen emre karşı çıkmaları sonucunda kaybedilmesine neden olunmuştur.

Hendek savaşı (627)
Uhud savaşından sonra Medine’de Yahudilerin Mekkelileri kışkırtması sonucunda harekete geçtiler. Mekkelilerin Müslümanlara karşı son bir hazırlık daha yaptıkları görüldü. Müslümanların Medine’nin çevresini hendekler kazması sonucunda geçmelerinin önüne geçtiler.

Hudeybiye barışı (628)
Müslümanlar, Mekke’de bulunan Kabe’yi ziyaret etmek istemişlerdir. Hudeybiye antlaşması imzalanarak savaşa bir süre ara verilmiştir.

Hayber’in fethi (629)
Hayber’de Yahudiler Müslümanlar aleyhine işler yapması sonucunda İslam ordusu harekete geçti. Fethin kararı verilerek Hayber kalesi Yahudilerden alınmıştır.

Mute savaşı (629)
Müslümanlar ve Bizanslar arasında yapılan ilk savaştır.

Mekke’nin fethi (630)
Mekkeliler Hudeybiye barışını bozmuşlardır. Mekke’nin fethine karar verilerek kısa sürede savaş yapılarak ele geçirilmiştir.

Huneyn savaşı (631)
Mekke’nin fethi sonucunda İslam’a karşı olan Arap kabileler Mekke’nin dışında toplandılar. Müslümanlara karşı yapılan savaşta Müslümanlar kazanmıştır.

Tebük seferi (631)
Bizans İmparatoru Heraklius’un büyük ordu kurarak Arabistan’a geleceği haberi gelmiştir.. Hz. Muhammed orduları hazırlayarak Tebük’e sefere çıkar ve haberin doğru olmadığı öğrenilerek İslam dünyasının gücünü tüm dünyaya göstermiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu