Okul

Piri Mehmet Paşa Kimdir

Türk devlet, din ve ilim adamı Piri Mehmet Paşa, Cemalettin Akarsayi’nin soyundan gelen ilim insanlarındandır. Amasya’da medrese eğitimi alarak çeşitli illerde kadılık görevinde bulunmuştur. İlmiye sınıfının üyesi olduğu dönemde ayrılarak hazine defterdarlığına getirildi. Baş defterdar olarak Çaldıran Savaşına katılır ardından üçüncü vezirliğe getirilir. İstanbul muhafızlığı yapar, sadrazamlığa terfi ettirilir. Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta çıkması ile yerini korur. Belgrad ve Rodos seferlerinde önemli rol üstlendi. Mısırlılardan rüşvet alma gerekçesi gösterilerek görevinden alınır. Silivri’deki çiftliğinde yaşamını sürdürerek 1532 yılında vefat etmiştir.

Piri Mehmet Paşa’nın Eserleri
İstanbul’da Haliçte Halıcıoğlu ile Hasköy arasında adını taşıyan semt vardır. Burada yaptırdığı mescit ve hamam bulunur. Zeyrek kentinde Halveti Tekkesi, Soğükkuyu Camii ve Medresesi bulunur. Mercan’da Terlikçiler Mescidi, Molla Gürânî Camii yakında Körüklü Tekkesi bilinen Halvetî Zaviyesi ve Camcı Ali semtinde bir sibyân mektebi bulunmaktadır. Gülek kalesi yakınlarında zaviye, ribat, Aksaray’da Rümelide ve Anadolu’da emlak arazileri bulunmaktadır. Silivri de cami ve medrese birde külliye vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu