Okul

Sosyal Bilgiler Dersinde Neler Öğreniriz

Sosyal bilgiler dersi geniş alan tasarımına uygun olarak coğrafya, tarih ve vatandaşlık derslerinin birleştirilmesi ve ilköğretim seviyesine uygun pedagojik prosedürden geçirilerek oluşturulmuş ders içeriğinden ibarettir. Eğitimin ilk kademesindeki karşılığı ise hayat bilgisi dersidir.

Belli başlı konu başlıkları;

Tarih Bilimi: tarihin tanımı, özelliklerinden bahsedilmektedir.

Tarihe yardımcı bilimler: arkeoloji, kimya, coğrafya, edebiyat, Nümüzmatik, filoloji, sanat tarih, Epigrafya, Paleografya, Diplomatika gibi.

Türk Türkiye Tarihi: Türk devletleri, Türk göçleri, kurulan devletler, Türklerin Anadolu’ya gelmesi, fetihleri, Anadolu’da kurulan devletler, Anadolu’daki mücadeleler, Anadolu’da kurulan ilk beylikler, Anadolu Selçuklu Devleti, İkinci Türk Beylikler dönemi, Osmanlı Devleti.

Ülkemiz: matematik konum, özel konum; dağlarımız, ovalarımız, coğrafi bölgeler ve coğrafi bölümler, jeopolitik konum, sınırlarımız, komşularımız, iklim, gelir kaynakları, ekonomik faaliyetler; hayvancılık, tarım, ticaret.

Hak ve özgürlükler: temel haklar; içeriği mülkiyet hakkı, eğitim hakkı, konut hakkı, seçme ve seçilme hakkı, özgürlükler; sınırı ve gelişimi, kişi hakkı, adalet; dünyadaki gelişimi ve Türkiye’ye etkisi, eşitlik, demokrasi, yönetim şekilleri; parlamento, krallık, monarşi, mutlak monarşi, demokrasinin gelişimi, Türkiye’de demokrasinin gelişimi; ilk çalışmalar, Tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, meclis-i Mebusan, birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması, İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması (cumhuriyetin ilanından sonra rejim belirlenerek meclisin bu rejime göre yapılan yenilikler), Tanzimat fermanın kapsamı, içeriği, döneminin öğrenci tarafından tespit ve tekrar edilebilmesi, Islahat fermanın kapsamı, etkilediği/etkilendiği kesim, meclis-i Mebusanın açılması, kapatılması, milli mücadeleye başlanılması, cepheler, yapılan fedakarlıklar, zaferler, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması; faaliyetleri, atamaları, alınan kararlar, süresini doldurması ve İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması, çalışmaları, uygulamaları, dış ve içte yaşanan gelişmeler, Mustafa Kemalin çalışmaları, yabancı devletlerin Atatürk, Türk, Türkiye’ye bakış açısı ve son olarak Mustafa Kemalin vefatı ile son bulmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu