Okul

Türklerin Tarih Boyunca İnandıkları Dinler

Türkler İslamiyet ile tanışmadan önce bir çok dine mensup olarak inançlarını sürdürmüşlerdir. Tarih sahnesinde kendisini gösteren, farklı kültürel özelliklere sahip olan toplumlardan etkilenerek dinen parçası olmuşlardır. Türk toplumlarında dini tercihler başlarında bulunan Sultanlar ve parçası oldukları işlere mensup oldular.

Eskiden Türkler inandıkları ilk din Gök Tanrı dini olup uzun yıllar boyunca bağlı kalmışlardır.

Türklerin tarih boyunca inandığı dinler;

Gök Tanrı; İslamiyet’ten önce Türkler toplu halde yaşayarak Gök Tanrı dinine mensuplardı. Dini inanış olarak tek tanrılı din olup çeşitli şekilde ibadetleri oldu. İslamiyet ile çok benzer din olduğundan dolayı Türklerin Gök Tanrı’dan sonra kabul ettikleri din İslamiyet olmuştur.

Budizm; Uygur Türklerinin mensup oldukları dinlerdendir.

Maniheizm; Uygur Türklerinin kabul ettiği din olup savaşçılıkları ve et yeme gibi özelliklerini kaybetmelerine sebep olmuştur.

Zürdüştlük; Batı Türkistan’da yaşayan Türk toplulukların inandıkları dinlerdendir.

Hristiyanlık; Doğu Avrupa’da bulunan Türk toplulukların benimsedikleri dindir.

Musevilik; Hazar Türklerinin inandıkları dindir.

İslamiyet; Gök Tanrı dininden sonra Türklerin toplu halde kabul ettikleri dindir. Kendi dinlerine benzer olmasından dolayı alışmaları kolay olup hoşgörü ile karşılanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu