Okul

Yeryüzünde Bitki Örtüsünün Dağılışını Etkileyen Faktörler

Bitki örtüsü bir bölgedeki endemik ve diğer bitkilerin yaygınlık ve görülme sıklığının coğrafya bilimindeki ifade ediliş biçimidir. Yeryüzündeki bitki örtüsü dağılışı pek çok farklı faktörden etkilenebilir. Bitki örtüsünün yayılışı biçimini bitki coğrafyası alanı tarafından incelenir.

Bitki Örtüsünü Etkileyen Beşeri Faktörler

Yerleşim şekilleri ve nüfus yoğunluğu bitki örtüsünü çoğu zaman etkilemektedir. Yoğun nüfusun bulunduğu bölgelerde bitki örtüsü değişim gösterebilir, azalabilir hatta yok olabilir. Ayrıca insanların geçim kaynağı olarak kullandıkları bitkilerin artırılması da bitki örtüsünün dokusunu zamanla değiştirir.

Sanayileşmenin fazla olduğu bölgelerde toprağın ve havanın nitelikleri değiştiğinden bitki örtüsü de farklılık gösterir. Bilinçsiz sanayileşme ve bilinçsiz tarım çarpık kentleşme gibi durumlarda bitki örtüsünü olumsuz yönde etkileyen faktörlerdir.

Bitki Örtüsünü Etkileyen İklim Özellikleri

Bitki örtüsü iklimin özelliklerine göre şekillenmektedir. Bu sebeple yeryüzündeki bitki örtüsünü en çok etkileyen faktörlerin başında iklim gelir. İklimin kuraklığı, yağış alma sıklığı, sıcaklık değerlerine bağlı olarak bölgelerin bitki çeşitliliği değişmektedir.

Bitki Örtüsünü Etkileyen Toprak Özellikleri

Toprağın çeşidine ve içerisinde bulunan minerallere bağlı olarak bitki örtüsü farklılık gösterir. Örneğin mineral bakımından fakir olan topraklarda kısa ve güçsüz otlar çıkarken humuslu topraklarda bir yılda birkaç kez güçlü ekinler çıkabilmektedir. Ülkemiz pek çok farklı toprak çeşidine sahip olduğundan endemik bitki bakımından da zengindir.

Bitki Örtüsünü Etkileyen Topografik Özellikler

Yeryüzü şekilleri toprağı ve bazen de iklimi etkilediğinden bitki örtüsüne değiştirmesi kaçınılmazdır. Dağlık alanlarda sık görülen bitkilerle yaylalar ve ovalardaki bitkiler farklılık gösterebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu