Okul

YSK Açılımı Nedir Görevleri

YSK, Yüksek Seçim Kurulu’nun kısaltmasıdır. Yargıtay ve Danıştay’ın kendi içlerinden çıkardıkları üyelerden oluşur. Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye’deki seçimlerin yönetimini ve denetimini yürütür.

YSK Ne Zaman Kurulmuştur?

YSK ilk kez 1961 yılında kurulmuştur. Günümüzde halen aktif şekilde görevini sürdürmektedir. Yüksek Seçim Kurulu, 7 asil ve 4 yedek üyeden oluşur. Üyelerinin altı tanesi Yargıtay, beş tanesi ise Danıştay’ın kendi üyelerinin arasından seçilir. Bu seçim üye salt çoğunluğunun gizli oyları ile gerçekleşir. Seçilen üyeler de kendi aralarından yine gizli oy ile bir başkan ve başkan yardımcısı seçerler. Görev süreleri 6 yıldır. Süresi biten üyeler tekrar seçilebilir.

YSK Kararlarını Nasıl Alır?

Yüksek Seçim Kurulu, kararlarını salt çoğunlukla alır. Alınan kararlar Resmi Gazete ’de yayınlanır ve hemen uygulanmaya başlar. YSK’nın aldığı kararlara karşı yargı yolu kapalıdır. Yüksek Seçim Kurulu bağımsız bir kurumdur.

YSK’nın Görev ve Yetkileri Nelerdir?

YSK’nın seçimden önce seçime herhangi bir müdahale etme yetkisi yoktur. Ancak seçimden sonra seçimi iptal etme yetkisi vardır. Seçim sonuçlarına karşı yapılacak her türlü itiraz için son mercii Yüksek Seçim Kurumu’dur. YSK’nın verdiği kararlar kesindir. YSK, özel kanunlara göre yapılacak kanunların halk oylamasında sunulmasında yönetimi ve denetimi sağlar. Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütüğü yazımında, seçim kurullarının istediği belgeleri istenilen zamanda ve doğru olarak göndermeye mecburdur. Çünkü Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşunda görev alanları bağlar. İl Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulu şeklinde teşkilatlanır. İl Seçim Kurulu, il seçim çevresindeki kanunla belirtilen görevlerini yürütür. Başkanı o ildeki en yüksek derecedeki hâkimdir. İlçe Seçim Kurulu ise ilçedeki verilen görevleri yürütür. Başkanı o ilçede bulunan en yüksek dereceli hâkimdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu